Azet finance

Finanční magazín a rádce

Získejte finance pro vaše podnikání - AZET finance finanční magazín
Home Finance Získejte finance pro vaše podnikání
dotace

Získejte finance pro vaše podnikání

od AZETfinance

Podnikání je značně finančně náročné už od svého počátku. Největší investice bývají potřeba v prvním roce, popřípadě při výraznější modernizaci. Ne všichni podnikatelé si však mohou dovolit náklady hradit z vlastních zdrojů, proto žádají banky o úvěr či hledají jiné možnosti. Existují při tom varianty, jak alespoň část prostředků získat formou dotace.

Investiční pobídky

Jednou z možností získání dotací na podnikání jsou investiční pobídky. Tyto pobídky jsou určeny podnikům v různých oborech a lokacích, úspěšným žadatelům přinášejí slevy na dani i hmotnou podporu pro budoucí zaměstnance. Taktéž je možné získat prostředky na rekvalifikaci pracovníků, osvobození od daně z nemovitosti či jinou formu přímé podpory. Pobídky jsou určeny pro české i zahraniční osoby, které zvažují investici v naší zemi.

Dotace

V rámci České republiky je možné získat množství dotací na rozjezd podnikání i jeho modernizaci. Největší skupinu tvoří dotace EU, které umožňují u jednotlivých dotačních programů a výzev získat miliony korun. Dotace jsou rozčleněny podle několika kritérií, přičemž nejvýhodnější podmínky pro získání prostředků zpravidla získávají malé a střední podniky.

Další možnost pro získání dotace představují norské fondy, které jsou obdobou dotací EU, avšak s odlišnými dotačními výzvami. Zapomenout nelze ani na národní zdroje, dotační tituly vypsané jednotlivými ministerstvy či například agenturou CzechInvest. Poslední jmenovaná instituce se přímo specializuje na podporu startupů.

Peníze jsou blíž, než si myslíte

Řada malých a začínajících podnikatelů se obává přílišné administrativy a podmínek, které je třeba v souvislosti se získáním dotace splnit. Naštěstí existují specializované společnosti, které vyřídí většinu úkonů za žadatele a zároveň pohlídají, aby celý proces čerpání dotace proběhl bez komplikací. Jednou z takových společností je i MIDA Consulting. Máte-li zájem získat finanční podporu pro podnikání, její specialisté vám rádi pomohou.

 

logo


Nechceš zde reklamu napořád jen za 120 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

Vložit komentář