Azet finance

Finanční magazín a rádce

První GDPR pojištění v České republice od Colonnade Insurance - AZET finance finanční magazín
Home Pojištění První GDPR pojištění v České republice od Colonnade Insurance
pojištění GDPR

První GDPR pojištění v České republice od Colonnade Insurance

od AZETfinance

Colonnade Insurance nabízí jako první pojišťovna na českém trhu produkt, který reaguje na novou směrnici GDPR. Pojištění poskytuje společnostem ochranu před náklady souvisejícími nejen se sankcemi od dozorových orgánů, ale i s nároky, které mohou vznést občané nebo firmy při podezření na neoprávněné nakládání s jejich osobními a důvěrnými informacemi.

Díky evropské směrnici GDPR jsou společnosti nuceny zavést řadu technických, organizačních a procesních opatření, které představují značnou časovou i finanční investici. „I přes vynaložené úsilí nelze bohužel vyloučit opomenutí jednotlivce, selhání techniky a stále častěji i pokusy o narušení bezpečnosti systémů společnosti zvenčí. Pojištění GDPR bere v potaz všechny tyto situace, v důsledku kterých může dojít k porušení předpisů o ochraně osobních údajů a zahájení regulatorního řízení nebo soudního sporu,“ říká Marko Antič, Head of Financial Lines z Colonnade Insurance.

Jednou z důležitých novinek GDPR regulace je rozšíření oznamovací povinnosti, v případě narušení bezpečnosti osobních údajů, na všechny správce těchto údajů. Pojištěním jsou kryty náklady na přípravu tohoto oznámení, právní poradenství při zahájení regulatorního řízení i případné pokuty a sankce uložené dozorovým orgánem např. Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Druhou významnou oblastí jsou nároky, které vůči společnosti mohou vznést jednotlivci a firmy při podezření na neoprávněné nakládání s osobními či důvěrnými informacemi. Jedná se například o neoprávněné zpřístupnění údajů zaměstnancem společnosti nebo pochybení subdodavatelské firmy, která data pro společnost zpracovává. Pojištění pokrývá náklady na právní zastoupení a náklady vzniklé v souvislosti s uplatněním nároku poškozeného.

Napadení počítačové sítě a instalace nelegálního softwaru do spravovaných dat či odcizení IT vybavení s uloženými osobními údaji představují třetí oblast krytou pojištěním GDPR. I v tomto případě jsou uhrazeny škody a náklady na právní zastoupení, je-li vůči společnosti vznesen nárok poškozené osoby.

„Pojištěním GDPR jsme se rozhodli reagovat na poptávku ze strany makléřů i zákazníků. Vzhledem k našim dlouholetým zkušenostem s pojištěním kybernetických rizik, které jsme v roce 2013 uvedli jako první na český trh (jako produkt pojišťovny AIG), můžeme klientům nabídnout profesionální poradenství při zhodnocení a správném nastavení krytí jednotlivých rizik dle oboru činnosti společnosti,“ uvádí Marko Antič, Head of Financial Lines z Colonnade Insurance.


Nechceš zde reklamu napořád jen za 120 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

Vložit komentář