Azet finance

Finanční magazín a rádce

Jak na živnostenské oprávnění - AZET finance finanční magazín
Home Rady a tipy Jak na živnostenské oprávnění
živnost

Jak na živnostenské oprávnění

od AZETfinance

Chceme-li se stát živnostníky, musíme si nejprve určit, o jaký druh živnosti máme vlastně zájem. Živnost se totiž dělí na koncesovanou a ohlašovací.

Druhy živností

Koncesovaná živnost má přísné podmínky, ale ani jejich splnění nám nezajistí, že dostaneme povolení k podnikání. Záleží jen na rozhodnutí živnostenského úřadu, který se každým uchazečem zabývá individuálně.

Ohlašovací činnost znamená, že naši živnost stačí pouze nahlásit na živnostenském úřadu. Pak již můžeme podnikat. Ohlašovací činnost se dále dělí na volnou, řemeslnou a vázanou.

Pokud nám stačí pouze volná ohlašovací činnost, stačí splňovat všeobecné podmínky – trestní bezúhonnost a plnou svéprávnost.

V případě řemeslné ohlašovací činnosti se k podmínkám všeobecným přidávají ještě zvláštní podmínky – vyučení nebo ukončení středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského vzdělání v tomto oboru. Toto vzdělání se může nahradit minimálně šestiletou praxí v tomto oboru.

Vázaná ohlašovací činnost má stejně jako řemeslná podmínky všeobecné a zvláštní, ovšem s tím rozdílem, že zvláštní podmínky se u každého druhu živnosti liší. Může jít například o různá osvědčení nebo délku praxe v oboru.

A jak tedy máme postupovat při založení živnosti?

Prvním krokem je podání žádosti o živnostenské oprávnění fyzické osoby. Tato žádost musí být na předepsaném formuláři a podáváme ji na živnostenský úřad. Zároveň musíme splňovat již zmíněné podmínky a zaplatit poplatek, který momentálně činí 1 000 Kč.
Dříve se jako doklad o živnostenském oprávnění vydával živnostenský list, ten se již ale nevystavuje. Jako doklad nám slouží výpis z živnostenského rejstříku.

Pokud splňujeme veškeré podmínky a podali jsme žádost, nastává zápis do živnostenského rejstříku, který je prováděn automaticky do pěti pracovních dnů od podání žádosti o oprávnění. Zhruba po týdnu nám bude přiděleno osmimístné identifikační číslo – IČ.

Poté se již musíme pouze zaregistrovat k daním (u finančního řadu), sociálnímu pojištění (u Okresní správy sociálního zabezpečení) a zdravotnímu pojištění (u Zdravotní pojišťovny).

Pokud máme tohle vše splněno, nic nám již nebrání v podnikání.


Nechceš zde reklamu napořád jen za 80 Kč?
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné příspěvky

Vložit komentář